Historie watsu

 

HISTORIE VODNÍ TERAPIE WATSU

WATSU® (Vodní Shiatsu) přivedl na svět pan Harold Dull v roce 1980. Tato technika byla postupně rozvíjena a doplňována o prvky masáží, protahování, uvolňování a brzy začala být využívána profesně. Klienti během této terapie zažívají uvolnění, masáž, protažení a tanec. Jednotlivé prvky jsou voleny individuálně podle fyzických a duševních potřeb klienta. Počátky vzdělávání ve WATSU® probíhaly v prvních letech ve škole Harbin Hot Springs v severní Kalifornii. Ředitelem této školy Harbin Shiatsu byl výše uvedený Harold Dull, současně zakladatel mezinárodního sdružení WABA (Worldwide Aquatic Body Work Association), které techniku dodnes šíří po celém světě a dohlíží na kvalitu profesionálního vzdělávání.

WATSU® se postupně objevilo i v evropských zemích. V roce 1990 vyučoval Harold Dull této metodě poprvé ve Švýcarsku. V roce 1993 byl ve Švýcarsku založen první evropský vzdělávací institut pro práci s tělem ve vodě, kde začala vyučovat Arjana Brunschwiler.

V následujících letech se podařilo v lázních a léčebných klinikách ve světě uspořádat nesčetné množství kurzů, seminářů a přednášek. WATSU® se úspěšně ujalo jako hlavní vodní terapie a posloužilo jako zdroj inspirace pro mnohé formy vodoléčby, které se vyvíjely po jeho boku nebo vyvěraly přímo z přímých zkušeností s WATSU® . Během této terapie klienti zažijí prvky relaxace, protažení, masáže, jednotlivé prvky jsou voleny individuálně podle potřeb fyzického a duševního zdraví klienta. V současné době je WATSU® v několika zemích uznáno jako léčebná metoda a je proplácena zdravotní pojišťovnou.