Termín a místo konference

 

1.-3.10.2017 Třeboň (KD Roháč a Bertiny lázně).

 

V neděli 1.10. 2017 budou souběžně s přednáškami v KD Roháč, probíhat ukázky vodních terapií v bazénu Bertiných lázních. Několik našich terapeutů zde bude nabízet možnost zdarma si Watsu v teplé vodě vyzkoušet a osobně zažít. Je to nejlepší možnost se seznámit se samotným průběhem a účinkem. Mimo Watsu zde nabízíme i možnost se přihlásit na dvouhodinový workshop Tantsu masáže, která probíhá na zemi na podložkách a velmi se blíží účinkům ve vodě, nebo večerní workshop pro všechny zájemce s Haroldem Dullem, který zde představí prožitek nadnášeného těla ve stavu beztíže ve trojicích. Díky našim sponzorům, je vstup na konferenci, workshop i samotnou Watsu terapii pro všechny účastníky zdarma.

V pondělí 2. a 3.10.2017 bude probíhat neveřejná část mezi pozvanými odborníky zaměřená na vodní terapie

Místo konání

 

 

TŘEBOŇ

Perla mezi jihočeskými městy - to je Třeboň. Město kultury, historie a lázeňství, kraj dvojího nebe a ráj turistů. Počátky města sahají asi do poloviny 12. století. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka. Rožmberské stopy jsou v Třeboni patrné dosud - odrážejí se nejen ve zdejších architektonických památkách, ale především v krajině, kterou dokázali proměnit z území bažin a močálů na hospodářsky účelnou rybniční oblast.

Historické centrum města - Masarykovo náměstí je obklopeno měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je stará radnice. Pohled z jejího ochozu skýtá obrázek malebného města a okolní krajiny. V domě Štěpánka Netolického najdete expozici historie rybníkářského řemesla. V empírovém Divadle J. K. Tyla je jedna z nejstarších měšťanských opon.  

 Zámek a Schwarzenberská hrobka - renesanční zámecký komplex byl honosným sídlem rodu Rožmberků. Poslední odpočinek dalším majitelům Třeboně - Schwanzenbergům - poskytla unikátní hrobka na jihovýchodní straně rybníka Svět.

Klášter a kostel - bývalý augustiniánský klášter v historickém centru města založili Rožmberkové v roce 1366 jako centrum české vzdělanosti a kultury na jihu Čech. Přilehlý kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny se může pyšnit jednou z prvních staveb dvoulodní baziliky se sloupořadím uprostřed v Evropě a také unikátní gotickou Třeboňskou madonou.  

 Lázně Třeboň - v roce 1883 postavil a začal provozovat první třeboňské lázně u Zlaté stoky učitel Václav Hucek. Hlavní léčivý zdroj - slatina - se využívá dodnes. Těží se na rozsáhlých rašeliništích v okolí Třeboně. Léčebné i relaxační pobyty nabízejí dva lázeňské domy - Bertiny lázně a Lázně Aurora.