Přednášející

PROFILY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Harold Dull (USA)

Harold Dull získal titul BA a MA na univerzitě ve Washingtonu, kde také vystudoval několik jazyků. V roce 1955 se začal aktivně věnovat psaní poezie. Od roku 1976 studoval Zen Shiatsu v Americe a v Japonsku u Shizuto Masunagy, původního tvůrce Shiatsu.

Začátkem 80. let krom výuky ve škole shiatsu a masáží v Harbin Hot Springs v Kalifornii začal také objevovat možnosti práce s lidským tělem v teplé vodě termálních pramenů, přičemž spojil různá dechová cvičení s vědomou přítomností a protahováním meridiánů. Postupně do této práce vkládal i další prvky Zen Shiatsu. Tuto novou techniku, přinášející klientovi hlubokou relaxaci se silnými fyzickými i emocionálními účinky, pojmenoval watsu (Water Shiatsu). Spolu s dalšími terapeuty, maséry a cvičiteli jógy ji v nadcházejících letech dál rozvíjel. Je také jedním ze zakladatelů Mezinárodní asociace vodních terapeutů (WABA).

Koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let začalo mnoho fyzioterapeutů a dalších poskytovatelů zdravotní péče využívat watsu u svých pacientů, především pro léčbu ortopedických a neurologických obtíží. Ve stejném období se však také někteří zastánci konvenční zdravotní péče tuto metodu snažili zpochybnit, především kvůli jejím základům vycházejícím ze shiatsu a těsnému fyzickému kontaktu mezi terapeutem a klientem. Ovšem stále stoupající počet terapeutů, kteří watsu začlenili do svých léčebných programů, pomohlo tento odpor postupně překonat a v současné době je watsu součástí běžně nabízené péče v mnoha lázních, klinikách, zdravotnických centrech a nemocnicích po celém světě.

 

Elisa Muňoz Blanco (Španělsko)

Fyzioterapeutka se zaměřením na děti, členka Španělské společnosti pro dětskou fyzioterapii (Spanish Association of Pediatric Physiotherapy), odbornice na osteopatii a kraniomandibulární poruchy (poruchy žvýkacího aparátu) a orofaciální bolest, manuální lymfodrenáž, myofasciální uvolnění (Myofascial Release®), kraniosakrální terapii a tradiční thajskou masáž. Certifikovaná instruktorka Watsu® 1, autorka a instruktorka metody CranioSacral Therapy in Water™ (kraniosakrální terapie ve vodě), zakladatelka a ředitelka Výcvikového institutu WatsuPath™, členka Vědeckého a výzkumného výboru WABA (Science and Research Committee of Worldwide Aquatic Bodywork Association). Má 8 let zkušeností s výukou a 17 let klinické praxe. Spoluautorka knihy "Aquatic Therapy: Approaches from the Physiotherapy and Occupational Therapy in the aquatic media” (Vodní terapie: Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy ve vodním prostředí) WatsuPath™ - CST in Water™ je registrovaná značka Elisy Muñoz Blanco.

Zkušenosti s dětmi trpícími mozkovou obrnou, které byly ošetřovány vybranými vodními terapiemi.

Jaké jsou zkušenosti s dětmi trpícími mozkovou obrnou ošetřovanými vodními terapiemi a jaký vliv mají tyto terapie: Watsu®, kraniosakrální terapie ve vodě (CranioSacral Therapy in Water™) a Halliwickova metoda (specifická vodní terapie) na jejich aktivity a spolupráci doma, ve škole a při terapiích?

Alexandra Koziorowka MSc, PT (Polsko)

Terapeutka Watsu® a metody NDT-Bobath, instruktorka stupně Watsu® Basic. Pracuje s dětmi postiženými dětskou mozkovou obrnou. Ve své každodenní práci kombinuje různé koncepty a pracovní prostředí, čímž vytváří optimální podmínky pro rozvoj ošetřovaného dítěte. Svou klinickou praxi již několik let spojuje s výzkumem. Je otevřená a tvůrčí a své zkušenosti a pozorování z práce s dětmi využívá také pro rozvoj jejich schopnosti budování sebedůvěry. Prezentovaná přednáška vychází z jedné její publikace z roku 2015: Kombinace relaxace Watsu s pojetím NDT - Bobath - myšlenka efektivní léčby dětí s mozkovou obrnou. Vyšlo v časopise Praktická fyzioterapie a rehabilitace, Fórum Poznaň.

http://fizjo.herokuapp.com/

 

Krzysztof Miłkowski MSC, PT (Polsko)

Učitel TV, terapeut PNF. Pracuje v Rehabilitačním centru pro postižené děti ve Stalowa Wola, většinou s dětmi s mozkovými a neurologickými dysfunkcemi. Více než 12 let zefektivňuje a podporuje rozvoj léčebných metod využívajících vodní prostředí. Je lektorem konceptu Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Watsu instruktor (WABA Rec.) a terapeut Bad Ragaz Ring metody. Stále se dále vzdělává a získává nové dovednosti potřebné pro práci s lidmi s hendikepem. Účastní se mnoha kurzů, konferencí a výcviků. Je členem International Halliwick Association a Asociace vodních terapeutů v Polsku (Association of Watsu Aquatic Therapy Development Poland). Aktivně spolupracuje s předsednictvem této asociace a prosazuje využití vodních terapií pro lidi s hendikepem. Je autorem článků v odborných publikacích i populárním tisku.

www.aquaterapia.hekko.pl

Účinky podvodních technik u dětské mozkové obrny

Práce s dětmi s mozkovou obrnou je dlouhodobý proces, který vyžaduje velké znalosti a zkušenosti terapeuta. Důležitá je také spolupráce mezi rodiči dítěte a terapeutem a také terapeuty a specialisty mnoha dalších oborů.

Jedním z hlavních cílů léčebné péče je rozvinout potenciál dítěte v co největším možnému rozsahu a socializovat jej tak, aby se mohlo stát nezávislým na permanentní péči a pomoci druhých. Zcela zásadní je proto zlepšit jeho funkční stav (chůze, držení těla, držení rovnováhy) a pomocí vhodných podnětů vytvořit a zautomatizovat potřebný reflexní řetězec (reflexní působení). Terapie by měla pomoci předcházet nebo alespoň zpomalovat výskyt kontraktur (zkracování a ztrátu pružnosti svalů a šlach) a dalších sekundárních deformit, snižovat bolesti a celkově usnadnit péči o nemocného.

Gianni De Stefani (Švýcarsko)

Fyzioterapeut, vyučuje vodní sporty a je trenérem dospělých švýcarských olympioniků, instruktor třetího stupně Watsu®, instruktor Oceanick Bodywork Aqua® (tělesná práce pod vodou). Vyvinul vlastní eutonický program, wogu (jógu ve vodě), He-chi a další vodní terapie, které nacházejí využití v teplé vodě. Je autorem knihy o cvičení wogy a zakladatelem vzdělávacího institutu WOGA®. Všechny uvedené disciplíny vyučuje po celém světě. Zabývá se také výzkumem vlastností vody.

http://www.woga.pro/index.html

 

Tomasz Zagorski, MSc, MT, SB, CAFS

Tomasz Zagorski je původně učitelem tělesné výchovy a koučů atletiky. Jeho dalším vzděláním jsou sportovní terapie, různé typy masáží a manuální terapie. Ve své doktorské práci se zabýval využitím watsu pro vytrvalostní atlety na Akademii tělesné výchovy v Krakowě. Je majitelem jedné z hlavních vzdělávacích společností v Polsku, firmy HandsOn, která již mnoho let vzdělává terapeuty pro práci s tělem. Pracoval s vrcholovými atlety včetně několika olympijských šampionů, medailistů a nositelů světových rekordů. V nedávné době spolupracoval také s Christophe Lemaitre, francouzským sprinterem, který vyhrál bronzovou medaili na 200m na olympiádě v Rio de Janeiro. Je zakladatelem a prezidentem Asociace vodních terapeutů v Polsku (Aquatic Therapy Development Association Watsu Polska) a zasloužil se o obrovskou propagaci watsu pomocí článků v tisku, na internetu, prezentací na výstavách věnovaných lázeňství a spa, univerzitách a klinikách. Je spoluzakladatelem a členem zastupitelstva WABA (Světová asociace vodních terapeutů). Jeho hlavním tématem při práci ve vodě je bezpečí a kvalita doteku a pohybů, podmiňující lepší účinnost a pocit spokojenosti z práce.

Myofasciální masáž ve vodě

Myofasciální masáž (MRW) ve vodě byla vyvinuta Tomaszem Zagorskim a Mariuszem Kurkowskim v roce 2013. Je výsledkem mnoha let (15+) objevování vlastností pojivových tkání (tzv. fascií) a terapeutického potenciálu ve vodním prostředí. Značné zkušenosti v manuální terapii na suchu i ve vodě spolu s analýzou nejnovějších vědeckých studií umožnily vývoj teoretického základu konceptu a současně praktické metodologie této terapie. MRW se provádí v teplé vodě (33-35 °C), která zajišťuje tepelný komfort. Ten má významný vliv na aktivaci parasympatické části autonomního nervového systému. Výsledkem je hluboká relaxace těla, která se projeví například snížením napětí kosterního svalstva, což je klíčové pro přesné vyhodnocení a následné působení terapie na myofasciální tkáně. Mezi mnoha novými koncepty práce s fasciemi nabízí MRW unikátní přístup díky specifickým podmínkám, které zajišťuje výhradně vodní prostředí, což je především nahrazení působení gravitace (která pochopitelně působí při jakékoli práci na suchu) vztlakem nadnášejícím ponořené tělo ve vodě.

Více o MRW si můžete přečíst na: www.fasciainwater.com

Watsu pro atlety

V přednášce bude prezentován teoretický a praktický základ pro bezpečné a efektivní využití watsu pro atlety na různých úrovních a z různých disciplín. Program je připraven na základě vědeckého výzkumu, akademického zázemí, koučování atletů a mnoha let praktických zkušeností v oblasti sportovní medicíny. Kromě teoretických znalostí budou představeny i praktické tipy: kdy, jak, jak často a co můžeme použít v rámci využití watsu pro dosažení požadovaných výsledků u atletů. Současně bude také zdůrazněno, kdy se aplikace watsu u sportovců nedoporučuje. Prezentovány budou základní sportovní teorie a také teorie biologické regenerace, která usnadňuje tvorbu správného plánu rehabilitace, který následuje tréninkový plán.

Tatyana Penzina (Rusko)

Instruktorka Watsu®Basic, certifikovaná lektroka Birthlight® plavání miminek a dětí, dětské jógy, jógy pro batolata, jógy pro těhotné ženy a přípravy na porod, lektorka RainbowKids jógy a terapeutka metody Halliwick®. Autorka metody Watsu® Sensory Baby Swimming a Watsu® pro novorozence.

Přínos watsu pro novorozence

Proces zrození představuje pro novorozené dítě velikou námahu. Současně jej hned poté čeká náročný proces adaptace na nové životní podmínky: musí si zvykat na působení gravitace, jasné světlo a záplavu senzorických vjemů. V tomto procesu přivykání novým podmínkám může být velmi nápomocné ošetření jemnou a účinnou metodou watsu v prvních hodinách, dnech a týdnech po narození. Watsu také pomáhá udržovat novorozence v kontaktu s vodním prostředím, posiluje jeho pozitivní vztah k vodě v nadcházejících letech a vytváří pevný základ pro učení se plavání a potápění. Současně pohyb ve vodě podporuje také správný psychomotorický vývoj dítěte.

Jurgita Svediene (Litva)

Vystudovala biochemii, dalším vzděláním je porodní asistentka, fyzioterapeutka, masérka a terapeutka Body Mind (orientovaná na propojení těla a mysl), facilitátorka kurzů „Birth into Being“ (Zrození se k byt - léčení porodních traumat u dospělých), instruktorka jógy a Watsu®, praktk Water dance® (terapie Vodní tanec).

Pracuje jako ředitelka mateřského centra “Birth” (Zrození), předsedkyně Asociace watsu v Litvě, instruktorka jógy pro těhotné a ženy po porodu a také cvičí s handicapovanými dětmi v rehabilitačním centru. Ve svých terapeutckých přístupech propojuje znalost z porodnictví, jógy, watsu, cvičení ve vodě (Aqua training), dětské jógy a plavání kojenců s dalšími vědomostmi a metodami arteterapie a prenatální a perinatální psychologie. Vytvořila vlastní styl těhotenské přípravy na porod, zaměřený na propojení těla a mysli, nabízí jedinečné rituály zmírňující stres při porodu a v poporodním období, asistuje při porodech do vody a v domácím prostředí.

 

Jan Nevrkla (Česká Republika)

„Voda je život, život je pohyb, pohyb ve vodě je nezávislost.“

Absolvent FTVS UK, specializace trenérství plavání, spolu s kolegou ze studií Martinem Kovářem, tehdy sjezdovým lyžařem, po úraze a míšní lézi plavcem a čtyřnásobným paralympijským vítězem, vdechli život unikátní metodě Aqua(E)Motion Therapy plavání pro postižené, založené na osobním přístupu, otevřené komunikaci a vzájemném vztahu, kdy společný čas je terapií pro oba aktéry – pro instruktora i pro plavce. Soubor cvičení ve vodě je nazván podle obou autorů s lehkou nadsázkou KONEV. Díky jedinečné metodice a školícímu programu KONTAKTU bB – Plavecké akademie bez bariér se během dvaceti let v rámci celé České republiky naučilo plavat kolem dvou tisíc tělesně postižených plavců. V počátcích to byly zejména osoby s míšní lézí, často tetraplegici, postupem času se zapojovali i děti a dospělí s dětskou mozkovou obrnou, se silnou spasticitou a s vrozenými vývojovými vadami. Schopnost samostatného pohybu bez vozíku či jiné ortopedické pomůcky je největší devízou programu. Voda je jedinečná a dává možnost zažít stav vznášení se téměř každému.

„Metodická řada je soubor cvičení a pohybů, ale klíč leží ve vzájemné komunikaci a v navázání spojení. Pro nás není hendikepovaný ten, pro něhož něco děláme, ale někdo, s kým usilujeme o společný cíl. Říkáme jim, co mohou, a nikoliv co pro ně není možné. Pro někoho je skvělé už to, že zažívá pohyby a pocity, které nikdy nebo od určitého okamžiku zažít nemohl. Samotný pohyb ve vodě pomáhá odbourávat traumata, posiluje sebevědomí a přeneseně vede k samotnému pohybu v životě.“

 

Darina Puspa Kabardina

Psycholog se zaměřením na grafologii, vývojovou kineziologii, mentální kouč sportovců, herců a zpěváků, certifikovaný trenér jógy a  kundalini jógy, zakladatelka Puspa masáž (terapeutická masáž seskládaná z výhodo-západních technik, která dokáže určit primární zdravotní problém). Zakladatelka „Přátelé MILI FEST z.s.“, spisovatelka.

Svou profesní kariéru zaměřuje na zápisy buněčných kódů a  paměťové stopy z prenatálního období jedince, možnosti odstranění latentních  zápisů v období dospívání a dospělosti. Možnosti sebepoznání a seberealizace.

Ve své přednášce se zaměří na vliv Watsu na psychiku jedince, použití Watsu při duševních poruchách a psychické vyčerpanosti. Čerpá z poznatků od svých klientů i vlastních zkušeností s Watsu.

 

MUDr. Soňa Hájková

www.CentrumPrirodniLecby.cz

Fyzioterapeutka, lékařka pracující 25 let jako holistická terapeutka a lektorka se zaměřením na psychospirutuální oblast léčení a průvodcovství a také psychosomatické a etikosomatické souvislosti. Absolventka Watsu® I, II, III, Aquahealing® praktik a členka Aquahealing® Institut Czech Republic. V posledních 8 letech zkoumá integrativní možnosti psychospirituální a psychosomatické práce s klientem ve vodním prostředí a také působení skupinové energie, vody jako nosiče a vznikající synergie všech přítomných v bazénu. Zakladatelka léčivého kruhu vodních praktiků.

Nová dimenze vodoléčby

  • Potenciál pasívních pohybů v teplé vodě pro pohybový aparát
  • Potenciál relaxace pro nervový systém
  • Potenciál pro psychosomatickou léčbu v rehabilitaci
  • Stav vědomí a celostní léčení
  • Podpora automobilizace a samoléčebného procesu