Konference

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VODNÍCH TERAPIÍ 2017

 

 

VODNÍ TERAPIE V REHABILITACI, SPORTU, TĚHOTENSTVÍ A PSYCHOLOGII

1. – 3.října 2017 se v třeboňských Bertiných lázních bude konat historicky první konference zaměřená na speciální vodní terapie v České republice. Především se zde bude hovořit a prakticky představovat vodní terapie Watsu (mezi přidružené techniky patří například i Oceanic Bodywork Aqua nebo Waterdance a jiné).

První den konference je určen široké veřejnosti, odborníkům i institucím se zaměřením na pohybový aparát, fyzické i duševní zdraví. Následné dva dny budou určeny členům mezinárodní asociace WABA. Toto společné setkání praktikujících watsu terapeutů a lektorů z celého světa proběhne již pátým rokem v rámci 37.výročí od založení Watsu (v ČR se Watsu objevuje teprve v posledních letech).

Srdečné pozvání na konferenci přijal i zakladatel této terapie, samotný pan Harold Dull (USA), který se zasloužil o přivedení techniky shiatsu masáže do vodního prostředí.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech se čím dál tím více odborníků zaměřuje na to, jak hluboký vliv mají speciálně vedené pohyby ve vodě na lidský organizmus, stojí za to se o praktické zkušenosti podělit a dostat Watsu do povědomí ostatních. Proto se hlavní organizátoři letošní konference rozhodli, že samotné konání konference zasadí přímo do lázeňské oblasti třeboňské pánve.

Součástí veřejného programu bude obecné seznámení s Watsu, několik odborných přednášek o zkušenostech a efektivitě využívání Watsu v rehabilitaci a sportu i tematické prodejní stánky. Nedílnou součástí bude i možnost zažít si přímou zkušenost s Watsu v rukou vyškolených terapeutů ve vyhřátém bazénu.

AKREDITACE PRO STUDENTY VODNÍCH TERAPIÍ

Worldwide Aquatic Bodywork Association (Waba)
Účastníkům konference budou přidělené kreditové vzdělávací hodiny pro registrované studenty apraktiky Waba